MENTORSCHAP

Wat houdt het in?

Zoals beschermingsbewind een maatregel is om uw vermogen te beschermen, zo is het instellen van mentorschap een bescherming voor u of iemand in uw omgeving indien deze meerderjarige persoon niet meer zijn of haar eigen persoonlijke zaken kan regelen.

Dit kan voorkomen indien er bijvoorbeeld sprake is van een verstandelijke beperking, verslaving of dementie.

Herkent u dit?

Als mentor help ik bij het krijgen van de juiste verzorging, goede verpleging, behandeling of begeleiding. Deze beslissingen neem ik van u over. In dat geval word ik uw wettelijke vertegenwoordiger, maar ik heb altijd de plicht om de beslissingen met u te bespreken. En als het maar even mogelijk is beslissen we samen in deze zaken.

 

Meestal zal het zo zijn dat beschermingsbewind en mentorschap hand in hand gaan, en daarom beide maatregelen op u van toepassing zullen zijn.

Wie kan een aanvraag doen?

De betrokkene zelf kan deze maatregel vragen. Daarnaast kan zijn partner een verzoek doen en ook familieleden tot in de vierde graad. Dat zijn ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen en ook de broers en zusters, ooms en tantes en neven en nichten.

 

Ingeval van een minderjarige die onder gezag van een voogd staat, kan ook de voogd de maatregel aanvragen.

 

Verder kan de officier van justitie het mentorschap verzoeken. Dat komt voor als er geen familie meer is die het verzoek kan doen of als de familie goede redenen heeft om het verzoek niet zelf te doen. Bijvoorbeeld als het de relationele verhoudingen binnen de familie zou kunnen schaden.

 

Tot slot kan het mentorschap ook door de instelling of woonvoorziening waar iemand verblijft worden verzocht. In dit geval dient te worden aangegeven waarom de partner, of de bloedverwanten in de eerste of tweede graad (ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen en broers en zusters), of de voogd het verzoek niet indient.