MEER INFORMATIE

Inhoud

 • Uw situatie

 • Schulden

 • Professioneel of zelf doen?

 • Werkwijze

 • Kosten

 • Downloads & Links

UW SITUATIE

 

De beschreven maatregelen Bewindvoering, Mentorschap, Curatele en Budgetbeheer zijn geen gemakkelijke onderwerpen. Soms kan het best complex zijn, zeker als er ook schulden meespelen. Indien u behoefte heeft aan meer informatie neem dan gerust contact met mij op. Ook voor advies als u deze taken binnen de familiekring wilt houden. U kunt mij geheel vrijblijvend bellen, een sms sturen, mailen of appen. Ik beschouw dit als een stukje extra service.

 

Op de website staan ook diverse downloads en links. Deze leveren extra informatie, maar het taalgebruik is soms wat minder toegankelijk.

SCHULDEN

Indien u of iemand uit uw omgeving schulden heeft moeten deze worden afgelost. Echter, de schulden kunnen soms zo hoog zijn dat het een uitzichtloze situatie dreigt te worden. Dat weerhoudt mij niet om er mee aan de slag te gaan. Ik kan mij voorstellen dat het voor u niet gemakkelijk is om dit naar buiten te brengen, maar het kan bevrijdend werken als u weet dat eraan gewerkt wordt en dat er een moment van ‘schoon schip’ kan worden bereikt. Bij schulden is maatwerk nodig, want elke situatie is weer anders. Zodra u onder beschermingsbewind komt te staan (budgetbeheer is in deze gevallen doorgaans niet van toepassing) zorgen we er samen voor dat de schulden niet meer kunnen oplopen. Gaandeweg kijken we naar aflossing dan wel naar andere mogelijkheden zoals schuldhulpverlening via de gemeente.

 

Bij schulden komt het vaak voor dat u te maken krijgt met incasso-bureau’s en deurwaarders. Zodra ik uw financiële administratie overneem houd ik contact met deze bedrijven. Daar merkt u niets meer van. Mocht u schulden hebben, schroom dan niet om contact met mij op te nemen.

PROFESSIONEEL OF ZELF DOEN?

Ik kan mij goed voorstellen dat u op een gegeven moment voor de keuze komt te staan om een bewindvoerder of budgetbeheerder uit uw eigen omgeving te kiezen. Bijvoorbeeld een familielid of een goede vriend(in). Het is immers vertrouwd en de kosten zijn lager.

 

De andere kant ervan wil ik ook graag belichten. Een goede uitvoering van beschermingsbewind of budgetbeheer kost tijd en kennis van zaken. Daarnaast zijn er situaties denkbaar waarbij er geen familie of vrienden in de nabije omgeving zijn die deze werkzaamheden kunnen uitvoeren. Het is ook goed mogelijk dat u direct wenst te kiezen voor een professioneel bewindvoerder of budgetbeheerder.

Tot slot komt het vaak voor dat een aankoop wel gewenst, maar financieel niet mogelijk is. Dan moet een bewindvoerder of budgetbeheerder ‘nee’ zeggen. Dat is voor een persoon in de vertrouwde omgeving vaak moeilijk. In deze gevallen kan ik deze taken overnemen.

 

Kortom; aan u de keuze. Neem gerust contact met mij op wanneer u meer wilt weten.

 
 

WERKWIJZE

 

Samenwerking en vertrouwen, daar gaat het om. Contact met mijn cliënten onderhoud ik d.m.v. telefoon, sms, What's App, e-mail en face-to-face. Door regelmatig contact met elkaar te houden weet u hoe het gaat met de voortgang en uitvoering.

 

Ik maak gebruik van het computerprogramma Onview waarmee te allen tijde uw financieel overzicht kan inzien. U krijgt van mij de toegangscodes. U ziet daarin het budgetplan, de ontvangen inkomsten en de betalingen. Zo blijft u op de hoogte. Indien u geen internet heeft stuur ik u maandelijks een papieren overzicht toe per post. Overigens kunt u er ook voor kiezen om niets te ontvangen. Dit is geheel afhankelijk van uw situatie en wat u zelf wilt.

 

Voor alle persoonlijke gesprekken zoals het intake gesprek, het ondertekenen van documenten en het jaarlijks doornemen van de Rekening & Verantwoording kom ik op afspraak bij u thuis.

Mijn doel is bereikt als u tot de ontdekking bent gekomen dat uw financiële administratie in vertrouwde handen is. Ik doe dit door alle relevante werkzaamheden op tijd uit te voeren. Zorgen voor een stabiele financiële situatie. Mocht u dat anders voelen, dan wil ik dat graag vernemen. Alleen door uw reactie kan ik mijn processen verbeteren.

Er zijn veel meer onderwerpen waarmee ik rekening ga houden om uw financiële administratie uit te voeren. Een inkijkje:

 

 • Inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen

 • Opstellen van een huishoudelijk budget

 • Wijzigen van gegevens bij instanties / instellingen

 • Aanvraag toeslagen

 • Aanvraag kwijtschelding lokale belastingen

 • Verzorgen van jaarlijkse belastingaangifte (box 1)

 • Doorbetalen van de vaste lasten

 • Het uitvoeren van administratieve taken, die hiermee in verband staan

 • Informeren en adviseren bij juridische zaken

 • Jaarlijkse rapportage aan de rechtbank

WAT ZIJN DE KOSTEN?

 

Voor beschermingsbewind, mentorschap en curatele worden de tarieven jaarlijks vastgesteld door het ministerie van Financiën. Na vaststelling worden deze gepubliceerd in de Staatscourant. Deze tarieven hanteer ik ook. Op de downloadpagina kunt u de tarieven, geldend voor 2018, opvragen.

 

Goed om te weten is dat er een eenmalig tarief geldt voor het intakegesprek en een maandelijkse vergoeding voor de lopende werkzaamheden.

 

Voor cliënten met een klein inkomen vraag ik de vergoeding aan bij de gemeente waarin u woont. U hoeft de kosten doorgaans niet zelf te dragen. Vermogende cliënten betalen de vergoeding zelf. De betaaldatum is elke 25e dag van de maand.

 

Voor de aanvraag van beschermingsbewind wordt door de rechtbank eenmalig griffiekosten in rekening gebracht. Voor het jaar 2018 geldt een tarief van € 78,- per behandeling bij de rechtbank.

 

Voor budgetbeheer zijn de kosten gelijk aan de tarieven van beschermingsbewind.

 

DOWNLOADS & LINKS

Downloads

Links