CURATELE

Wat houdt het in?

Curatele gaat nog een stap verder dan Beschermingsbewind en Mentorschap: in dit geval wordt in principe alles beslist door de curator. Bij het instellen van curatele kan u denken aan personen die een gevaar zijn voor zichzelf en anderen, bijvoorbeeld een verwarde persoon.

Herkent u dit?

Curatele is de zwaarste vorm van bescherming tegen uzelf en/of uw omgeving. Iemand die onder curatele komt te staan wordt direct na de beslissing van de rechter handelingsonbekwaam. Dit is best een moeilijke term. Ter verduidelijking:

 

Zodra iemand 18 jaar wordt is deze persoon volgens de wet meerderjarig en handelingsbekwaam. Dit betekent dat iemand voor het verrichten van rechtshandelingen geen toestemming nodig heeft van zijn wettelijke vertegenwoordigers; ouder(s) met gezag of voogd. Deze persoon kan zelf bijvoorbeeld een telefoonabonnement afsluiten of een huis kopen. Zodra iemand onder curatele komt te staan kan dat niet meer. In dat geval beslist de curator over alle financiële en persoonlijke zaken. In deze gevallen lijkt de positie van de curator veel op die van ouders of voogd.

Wie kan een aanvraag doen?

In de eerste plaats kunt u zelf curatele aanvragen. Verder kan uw partner, familieleden tot in de vierde graad en uw verwijzer/behandelaar curatele aanvragen. Dat zijn ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen en ook de broers en zusters, ooms en tantes en neven en nichten.

Als degene om wie het gaat nog minderjarig is en onder gezag van een voogd staat, kan ook de voogd de maatregel vragen. Tot slot kan een gemachtigd persoon van een instelling of woonvoorziening curatele van een cliënt aanvragen.